سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق

گرایش الکترونیک

موسسه/دانشگاه: دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

گرایش مدیریت مهندسی

موسسه/دانشگاه: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مهارت‌ها

Oracle Primavera P6

80%

MS Project

80%

MS Excel

80%

MS Powepoint

100%

MS Word

100%

Adobe Photoshop

60%

CorelDraw

60%

برنامه نویسی python

40%

برق کشی ساختمان هوشمندسازی

60%

+Network

80%

PMBOK standard

80%

سوابق شغلی

کارشناس کنترل پروژه

گروه ساختمانی آبان

مهندس تعمیر و نگهداری

صنایع خودرو سازی مدیران خودرو

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

پروژه‌ها

عنوان پروژه: اتوماسیون بخاری‌های گازی

توضیحات: پروژه کارشناسی - کنترل و بهینه سازی مصرف گاز شهری

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

ISO 9001 -2015

موسسه: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تعمیر ECU

موسسه: ماهان خودرو

MS Project

موسسه: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

Oracle Primavera P6

موسسه: مهندس شفیعی - شرکت گاز کرمان

زبان انگلیسی سطح Advance

موسسه: کانون زبان ایران

تحقیقات

: ارائه الگویی برای کاربرد چارچوب تحلیل کسب و کار BABOK در فرآیند مدیریت استراتژیک

توضیحات: پروژه کارشناسی ارشد - توسعه مدل مدیریت استراتژیک